"OBS". Budgivning med mera anges via telefon, via email eller vid auktion.
Budgivning funkar nu med testsidan


Testsida ligger nu uppe, kom in, testa och ge synpunkter

Klicka for Holmangens testsida

Telefon: 0521-606 90 Mobil: 0722 53 06 90

Email: info@holmangen-auktioner.com