AUKTION
Slagauktioner
Tisdagar
Auktionstart:
kl. 18:00
Visning:
kl. 17:00
Bud mottages senast 2 tim innan auktion.